Get Adobe Flash player

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

OBOWIĄZUJĄCY OD 1.09.2019 r.

6,30 - 7.30 
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia opiekuńcze.  Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne klockami różnego typu. P porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami.  Dzieci zgrupowane pod opieką jednego nauczyciela.

7.30 - 8.00

Rozchodzenie się dzieci do grup. Gimnastyka poranna. Zabawy wprowadzające  w tematykę dnia.  Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.00 - 8.30
Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie, czynności higieniczne i samoobsługowe, kształtowanie nawyku mycia zębów.  Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci.

8.30 - 10.00
Realizacja zajęć dydaktyczno  - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw dydaktycznych, twórczych, ruchowych,  umuzykalniających, językowych, zgodnie z tematyką zajęć.

10.00 -10.15

Przygotowanie do drugiego śniadania , drugie śniadanie

10:15- 11.45

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Czynności samoobsługowe przed wyjściem z budynku (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików).Zabawy swobodne w ogrodzie,  wycieczki, spacery: poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego. Zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.

11.45 - 12.00
Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i porządkowe.

12.00 - 12.30
Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.

12.30 - 13.45
Relaks poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, poważnej. Religia.  Praca indywidualna i grupowa z dziećmi. Zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zabawy dowolne wg zainteresowań. Zajęcia utrwalające i dodatkowe.

13.45 - 14.15
Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek.

14.15 - 16.30
Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, praca indywidualna, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci .Od 14:30 dzieci zgrupowane w 2 oddziałach pod opieką 2 nauczyciela,  a od 15:30 dzieci zgrupowane  pod opieka 1 nauczyciela

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości