Get Adobe Flash player

 

ROZWÓJ MOWY DZIECKA

Jolanta Bartodziej - logopeda

 

Normy rozwojowe

Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:

0 do 1 roku

rozróżnia kiedy mówisz do niego przyjaźnie, a kiedy się złościsz, komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku, głuży, gaworzy, powtarza proste sylaby, wymawia pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, lala1 – 2 rok życia to okres wyrazu

wypowiedzi dziecka są jednowyrazowe: np.: kaczka – kaka, pomidor – midol,

rozmawiaj z nim jak najczęściej, prostym językiem, używając łatwych do powtórzenia wyrazów dźwiękonaśladowczych (kura to „ko-ko”, pies to „hau-hau”).


 

2- 3 rok życia to okres zdania

w tym okresie dziecko wypowiada prawidłowo spółgłoski:

/ p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, l /

pod konie tego okresu pojawiają się: / s, z, c, dz /

Okres swoistej mowy dziecięcej 3-7 rok życia

Mowę dziecka 3 letniego cechuje:

zmiękczanie głosek: syczących / s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż /

głoska / r / może być wymawiana jak -/ j lub l /


 

Dziecko 4 letnie:

Utrwalają się takie głoski syczące / s, z, c, dz; / dziecko nie powinno

już ich zmiękczać

Może pojawić się głoska / r /, choć jej opóźnienie nie powinno jeszcze niepokoić

Głoski szumiące / sz, ż, cz, dż / zastępowane są przez syczące / s, z, c, dz /


 

Dziecko 5- 6 letnie

Wymawiane są już głoski : szumiące / sz, ż, cz, dż/ , choć w mowie swobodnej mogą być jeszcze zastępowane przez : syczące / s, z, c, dz /.

Głoska / r / powinna się pojawiać w wymowie


 

Dziecko 7 letnie

Dziecko wstępujące do szkoły powinno mieć mowę w pełni uformowaną pod względem fonicznym, dysponować dużym już zasobem słownikowym i poprawnie budować zdania punktu widzenia logiki , gramatyki i składni.

 

 

 

Kiedy udać się do logopedy?


Zaniepokoić powinno, gdy dziecko:

  • * nie gaworzy,
  • * roczne nie wypowiada sylab,
  • * podejrzewamy, że nie rozumie naszych poleceń,
  • * 2-latek nie wypowiada prostych słów ( mama, baba, tata ... ),
  • * 3-latek nie buduje zdań,
  • * 4-latek formułuje jedynie zdania proste, równoważniki zdań, wypowiada
   zaledwie proste słowa, zniekształca wyrazy, nadal mówi niepłynnie, zacina sie, powtarza sylaby, nie może "wydusić z siebie słowa",
  • * nawykowo oddycha buzią,
  • * podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby,
  • * deformuje gloski,
  • * 4-latek nie wypowiada głosek: / k, g, l, ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz /,
  • * 5-latek nie wypowiada / l / ( np. nadal zastępuje przez j ) albo nie wypowiada
   / r, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę /
  • * 6-latek nie wypowiada : / sz, ż, cz, dż, r /
  • * gdy mamy wątpliwości, czy dziecko słyszy.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zaburzeń u dziecka, rodzice powinni skontaktować się z logopedą, gdyż nawet nieznaczne trudności, jeśli nie są usunięte w porę, utrzymują się i stają się wadami wymowy.

span style=strong style=MsoNormalcolor: #ffff99;text-align: center;p class=color: #ccffcc; style=

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości